fbpx

8—15 kwietnia 2024

Warszawa

Zgłoś się na wolontariat podczas Timeless Film Festival Warsaw


Dzielisz z nami pasję do klasyki kina? Lubisz podpatrywać festiwal od kuchni? Chcesz poznać innych kinomanów i kinomanki? Zostań osobą wolontariacką pierwszej edycji Timeless Film Festival Warsaw!

Jak zostać osobą wolontariacką?

Aby zgłosić się na wolontariat należy wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy, umieszczony na naszej stronie internetowej. Formularz będzie aktywny w okresie naboru na wolontariat, a jego wypełnienie oznacza akceptację zasad rekrutacji. Wypełnienie i przesłanie aplikacji nie jest równoznaczne z przyjęciem na wolontariat. Decyzję o przyjęciu podejmą organizatorzy festiwalu po zapoznaniu się z nadesłanymi aplikacjami. Wyniki rekrutacji będą rozsyłane drogą mailową.

Termin zgłaszania się kandydatów upływa 4 marca.
Po zakończeniu naboru każda zgłoszona osoba otrzyma informację o wynikach – najpóźniej 19 marca.

Na czym polega praca osoby wolontariackiej?

Pomoc w organizacji Festiwalu to niezwykłe doświadczenie, a przede wszystkim nieoceniony wkład w sprawny przebieg Timeless Film Festival Warsaw. Osoby wolontariackie są nie tylko kluczowe do płynnego przebiegu wydarzenia, ale też współtworzą jego atmosferę i stanowią jego wizytówkę.

Wsparcie osób wolontariackich jest nam potrzebne w dziale gości, biurze prasowym, obsłudze widza, centrum festiwalowym i przy kolportażu materiałów promocyjnych. Każdy dział będzie funkcjonował pod kierunkiem bezpośredniego koordynatora i według ustalonego harmonogramu.

Jakie korzyści płyną z pracy wolontariackiej?

Praca osoby wolontariackiej jest dobrowolna, a jej najważniejszą korzyścią jest możliwość współtworzenia Festiwalu, ale też poznania innych osób, których pasją jest kino. Każda osoba wolontariacka ma możliwość brania udziału w pokazach filmowych i wybranych wydarzeniach towarzyszących.

Co oferujemy?

 • karnet na festiwal (umożliwiający udział w pokazach filmowych)
 • cenne doświadczenie poznania pracy przy festiwalu od kuchni
 • poznanie innych osób zainteresowanych kinem i kulturą w ogóle
 • możliwość otrzymania zaświadczenie o zrealizowanym wolontariacie
 • możliwość odbycia praktyk studenckich

Czego oczekujemy?

 • dyspozycyjności w dniach 7-15 kwietnia 2024
 • dobrej znajomości języka angielskiego (mile widziana znajomość innych języków obcych)
 • komunikatywności
 • odpowiedzialności i obowiązkowości
 • otwartości na nowe wyzwania
 • wieku powyżej 16 lat (wymagana zgoda rodzica/opiekuna w przypadku osób niepełnoletnich)

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu pod adresem: wolontariat@timelessfilmfestival.pl.